Inloggen

×

Nieuws

Update verbouwing januari 2018

Afgelopen weekend was de nieuwjaarsborrel, een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken naar komend jaar voor Skøll. Komend jaar zal natuurlijk ook in het teken komen te staan van de verbouwing. Want, zoals het er nu uitziet, gaan we gewoon verbouwen in april! Hierbij een nieuwe update over de laatste stand van zaken.

Financieel

Afgelopen twee maanden zijn we druk geweest met rondkrijgen van de financiering. Daarvoor hebben we twee parallelle trajecten uitgezet. Enerzijds hebben we gewerkt aan het verkrijgen van een waarborgstelling bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Zij kunnen garant staan voor 50% van het bedrag, de gemeente staat dan garant voor de andere 50% van het bedrag. Het goede nieuws is dat we de garantstelling van SWS binnen hebben! Op dit moment zijn we nog in afwachting van de gemeente voor de 1/3e-subsidie, maar na uitsluitsel hierover gaan ze de garantstelling bepalen. In de komende paar weken verwachten we uitsluitsel over de 1/3e-regeling*, dus dan weten we meer en kunnen we in gesprek gaan met de bank.

Anderzijds, zijn we met het financieel team van de verbouwing, bezig geweest met de lancering van obligaties. Op de nieuwjaarsborrel is het al ter sprake gekomen, maar komende maand, zal meer informatie gedeeld gaan worden over deze obligaties en zal het plan officieel gelanceerd worden. Alvast kort: met deze obligaties hopen we het te lenen bedrag bij de bank te verminderen door het uitgeven van obligaties onder leden, oud-leden en ouders van leden. Voor €250,- kan jij, of je ouders, op deze manier een steentje bijdragen en tegelijk profiteren. De obligaties hebben een looptijd van 10 jaar en je ontvangt jaarlijks een vast rentepercentage tot je uitgeloot wordt. Maar, binnenkort ontvangen jullie hier allemaal meer informatie over.

* 1/3e-regeling: de gemeente subsidieert bouwprojecten van sportvereniging middels de 1/3e-regeling. Daarbij betalen ze 1/3e van het bouwproject met een maximumbedrag van €275.000,- Omdat ons bouwproject meer dan 1 miljoen euro bedraagt, doen wij aanspraak op de €275.000,-.

Bouwtechnisch

Behalve het financieel team, heeft ook het bouwteam van Skøll niet stilgezeten. Samen met het bouwteam hebben we de route uitgestippeld tot de contractvorming met de aannemer. We hebben op dit moment drie aannemers op het oog. Deze drie aannemers gaan wij allemaal laten rekenen en vervolgens een presentatie laten geven over hun visie op het project en hun aanpak. Vervolgens zullen wij, in overleg met de architect en de kostenadviseur, een keuze maken voor een aannemer. Dit proces zal de komende maand gaan plaatsvinden. Waarbij we na uitsluitsel over de subsidie en het verkrijgen van de omgevingsvergunning daadwerkelijk een contract kunnen gaan sluiten met de desbetreffende aannemer.

Zojuist werd de omgevingsvergunning al genoemd. De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de omgevingsvergunning. We kregen namelijk het slechte nieuws dat de gemeente voornemens was om de omgevingsvergunning niet toe te kennen alleen vanwege de brandveiligheid. Ons contactpersoon bij de gemeente ging bijna op vakantie en ze kon het huidige ontwerp, zonder aanpassingen, niet zomaar goedkeuren voor haar vakantie en de vastgestelde beslistermijn liep bijna af. Op dat moment hebben wij als vereniging in samenwerking met de architect, gevraagd om uitstel van de beslistermijn. Daarnaast heeft de architect in samenwerking met een brandveiligheid-specialist, in drie dagen een herzien ontwerp opgeleverd. Zij hebben dit ontwerp aangepast naar aanleiding van gesprekken met de contactpersoon van de gemeente bij de brandweer. Hij had enkele suggesties die zijn doorgevoerd. We hebben het goede nieuws gekregen dat de gemeente ingaat op ons verzoek om opschorting van de beslistermijn en dat zij in deze extra tijd ons aangepaste ontwerp zullen beoordelen. We verwachten ook in de komende maand, hier uitsluitsel over. Vanwege de goede reacties van zowel de gemeente, als de brandweer, hebben we hier positieve verwachtingen van. We lopen helemaal op schema!

Mocht je naar aanleiding van deze update nog vragen hebben over (de voortgang van) de verbouwing, stap dan gerust af op mij (Loïs) of stuur een mail naar verbouwing@skoll.nl.

Reacties (0)

Geef een reactie

<      Oktober      >

zaterdag 20/10/18

Head of the River Charles

zondag 21/10/18

Head of the River Charles

zaterdag 27/10/18

Asopos Najaarswedstrijden

zondag 28/10/18

Asopos Najaarswedstrijden

<      November      >

zaterdag 03/11/18

Dies!

zondag 04/11/18

Novembervieren

zaterdag 10/11/18

Argo Najaars Slotwedstrijden

zondag 11/11/18

Argo Najaars Slotwedstrijden

zaterdag 24/11/18

SGOEPPPA

zondag 25/11/18

Hel van het Noorden

<      December      >

zaterdag 08/12/18

NKIR

zaterdag 22/12/18

Reces

zondag 23/12/18

Reces

maandag 24/12/18

Reces

dinsdag 25/12/18

Reces

woensdag 26/12/18

Reces

donderdag 27/12/18

Reces

vrijdag 28/12/18

Reces

zaterdag 29/12/18

Reces

zondag 30/12/18

Reces

maandag 31/12/18

Reces

<      Januari      >

dinsdag 01/01/19

Reces

woensdag 02/01/19

Reces

donderdag 03/01/19

Reces

vrijdag 04/01/19

Reces

zaterdag 05/01/19

Reces

zondag 06/01/19

Reces

<      Februari      >

zaterdag 16/02/19

Winterwedstrijden

zondag 17/02/19

Winterwedstrijden

zaterdag 23/02/19

Gyas Hunze

zondag 24/02/19

Gyas Hunze

<      Maart      >

zaterdag 09/03/19

Heineken Roeivierkamp

zondag 10/03/19

Heineken Roeivierkamp

zaterdag 16/03/19

Head of the River Amstel

zondag 17/03/19

Head of the River Amstel

zaterdag 30/03/19

Tweehead

HNOT

zondag 31/03/19

HNOT

Skiffhead

<      April      >

zondag 07/04/19

Varsity

zaterdag 13/04/19

Gent Spring Regatta

Amstel Skøll Cup

zondag 14/04/19

Gent Spring Regatta

Amstel Skøll Cup

zaterdag 20/04/19

Hollandia NK klein

zondag 21/04/19

Hollandia NK klein

<      Mei      >

zaterdag 04/05/19

ZRB

zondag 05/05/19

ZRB

zaterdag 11/05/19

World Cup I

zondag 12/05/19

World Cup I

zaterdag 18/05/19

Westelijke Roeiwedstrijden

zondag 19/05/19

Westelijke Roeiwedstrijden

zondag 26/05/19

Spaarne Lente Race

vrijdag 31/05/19

EK

Thetis Sprint

<      Juni      >

zaterdag 01/06/19

EK

ARB

zondag 02/06/19

EK

ARB

zaterdag 15/06/19

Damen NK Groot

zondag 16/06/19

Damen NK Groot

zaterdag 22/06/19

World Cup II

zondag 23/06/19

World Cup II

vrijdag 28/06/19

Argo Sprint

zaterdag 29/06/19

NSRF Slotwedstrijden

zondag 30/06/19

NSRF Slotwedstrijden

<      Juli      >

zaterdag 06/07/19

Henley Royal Regatta

zondag 07/07/19

Henley Royal Regatta

vrijdag 12/07/19

World Cup III (KHB)

zaterdag 13/07/19

World Cup III (KHB)

zondag 14/07/19

World Cup III (KHB)

A.A.S.R. Skøll