Inloggen

×

Fondsen / Oud-Skøll roeifonds

Het Oud-Skøll roeifonds heeft als doel om Skøllies financieel te ondersteunen bij een roeigerelateerde event of prestatie. Denk aan een bijdrage voor een uitzending naar een internationale wedstrijd, trainingskampen, cursussen, roeitochten, etc. Voorwaarde is dat het de roei prestaties van Skøll bevordert of Skøll positieve aandacht bezorgd.

Aanvragen moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • Ingediend door een Skøllie en bestemd voor een Skøllie of een ploeg/team/groep van Skøllies.
  • Plan moet ervoor zorgen dat Skøll roeiend op de kaart wordt gezet.
  • Bijdrage vanuit het fonds zijn voor kosten die niet binnen de reguliere Skøll begroting vallen of binnen de normale kosten van een jaar wedstrijd/competitie roeien op Skøll.
  • Voor deze aanvraag is en wordt er geen aanspraak gedaan op een bijdrage uit andere roeifondsen (bijv. Fonds Toproeien Skøll, etc.)
  • De aanvraag valt niet onder de voorwaarden voor het Fonds Toproeien Skøll: het is niet een fonds voor de toproeiers van Skøll.

Indienen kan door je plan waar je geld voor nodig hebt te pitchen via een mail aan oudskoll@skoll.nl. Zorg dat je beschrijft: wat je gaat doen, met wie je het gaat doen, waarom het goed is voor het roeien op Skøll, en een financiële onderbouwing.

Deze financiële onderbouwing kan zijn voor al gemaakte kosten (bonnetjes/factuur) of nog te maken kosten (begroting/offerte). In het laatste geval wordt een toezegging van Oud-Skøll gedaan voor (een gedeelte van) het begrote bedrag. Verrekening vindt achteraf plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten tot een maximum van het toegezegde bedrag.

Aanvragen indienen voor kosten die al eerder in 2019 gemaakt zijn mag ook. Voor het jaar 2019 is er 1000 euro beschikbaar. Er kan ook op een deel hiervan aanspraak gemaakt worden. Oud-Skøll kan ook beslissen om maar een deel van het ingediende bedrag te vergoeden.

Deadline indiening: 20 maart 2019
Uitreiking: donderdag 28 maart tijdens de borrel op Skøll

A.A.S.R. Skøll