Inloggen

×

Roeien / Afstippen

 • Met welke stip mag je in welke boot op Skøll?

 

Afhankelijk van het boottype heb je een bepaalde stip nodig. Je mag oefenen in een boot waarvoor je de stip nog niet hebt. Dat moet dan wel met coach. Zie hieronder het beleid. Zie ook het vlotreglement.

Skiff:

D1 – D1 skiff
D2 + S1– D2 skiff
D3 + S1 – D3 skiff

Het is toegestaan om een skiff te pakken die 1 stip hoger is dan de stip die in het bezit is van de roeier, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er een coach bij is die wel de betreffende boot mag afschrijven
 • Deze instructeur ten alle tijden de geïnstrueerde in het oog kan houden

2x:

D1 – Niet
D2 + S1– Alleen Fjornir
D3 + S1– Alle 2x

Het is toegestaan om een D3 2x te pakken met D2-stip, mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De boeg is in het bezit van D3 of een coach langs de kant fietst mee die in het bezit is van een D3-stip en de roeiers ten alle tijden in de gaten houdt

2-:

B1 – Niet
B2 + S1– Niet (tenzij anders overlegd met bestuur, gecoacht wordt en wedstrijd roeit)
B3 + S1 – Alle

Voor het roeien in een 2- zonder dat men een B3 stip heeft zijn speciale regels. Er mag alleen in een 2- worden geroeid door wedstrijd roeiers. Deze wedstrijd roeiers dienen gecoacht te worden en toestemming te hebben van het bestuur. Er kan een uitzondering worden gemaakt op deze regel met uitzonderlijke toestemming van het bestuur, naar aanleiding van een goede motivatie en plan van aanpak om in een 2- te roeien (zonder daar wedstrijden in te starten)

4*:

D1 – Niet
D2 + S1 – Alle
D3 + S1 – Alle

Er mag in een 4* (D2) boot worden geroeid met een D1 stip mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Minimaal 2 van de 4 roeiers in de boot heeft een D2-stip
 • Stuur heeft D2/B2 of heeft stuur ervaring in een gladde4<
 • Naast de stuur zijn de slag, de boeg en de coach verantwoordelijk voor de veiligheid op het water

Een D2 boot mag gestuurd worden door iemand met een B1/D1-stip mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Alle roeiers hebben een D2-stip
 • Naast de stuur zijn de slag, de boeg en de coach verantwoordelijk voor de veiligheid op het water

C4+/C2+:

B1 – Alle
B2 + S1 – Alle
B3 + S1 – Alle

Het is toegestaan om een C4+ te pakken zonder in het bezit te zijn van een B1-stip mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Langs de kant een coach meefietst die in het bezit is van een i1-stip
 • Naast de stuur zijn de slag, de boeg en de coach verantwoordelijk voor de veiligheid op het water

4+:

B1 – Niet
B2 + S1 – Alle 4’en
B3 + S1 – Alle 4’en

Het is toegestaan om een B2 4+ te pakken met B1-stip mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Langs de kant een coach meefietst die in het bezit is van een B2 of een B3- stip
 • Stuur moet 4 trainingen onder begeleiding in een C4 hebben gestuurd
 • Naast de stuur zijn de slag, de boeg en de coach verantwoordelijk voor de veiligheid op het water

Eerstejaars wedstrijdroeiers en roeiers van de Clubachten hebben na hun seizoen recht op een B2, mits zij 4 wedstrijden gestart hebben ( én  in het bezit zijn van de S1-stip (zie: ‘richtlijnen voor het toekennen van stippen’).

8+:

Tijdens de preselectie en selectie:

 • Naast de stuur zijn de slag, de boeg en de coach verantwoordelijk voor de veiligheid op het water.
 • De stuurbegeleider uit het coachteam is verantwoordelijk voor het verstrekken voldoende kennis bij de stuur tijdens de selectie aangezien er dan een onervaren ploeg en stuur is.

S2 – Alle

Er geldt voor de instapclubacht een criterium dat roeiers in principe wedstrijd- of clubacht moeten hebben geroeid en als roeiers hier vanaf willen wijken moeten ze een aanvraag indienen bij de Competitie Commissaris. De stuur moet S2, en B2 of D2 hebben en eerder achten hebben gestuurd op wedstrijden.

Welke stip heb je nodig om welke bokaal te starten op Skøll?

Boord:

Bakboord en Stuurboord bokaal:

 • Iedere roeier en de stuur moet B1 hebben.
 • Wedstrijden moeten worden gestart met een stuur met een S1 stip

Vlietbokaal:

 • Iedere roeier moet B2 en S1 hebben.
 • De stuur heeft S1 en B2/D2 indien dit niet het geval is oordeelt de Competitie Commissaris op ervaring.

Tweezonder:

 • In overleg met bestuur.
 • Iedere roeier moet B3 hebben.
 • Bij niet Bosbaan-wedstrijden dient er een coach mee te fietsen.

Instap club8:

 • >Er geldt voor de instapclubacht een criterium dat roeiers in principe wedstrijd- of clubacht moeten hebben geroeid.
 • Als roeiers hier vanaf willen wijken moeten ze een aanvraag indienen bij de Competitie Commissaris.
 • Ervaring van de stuur is vereist, dit naar oordeel van de Competitie Commissaris.

Scull:

Dubbelvier:

 • Iedere roeier moet D2 en S1 hebben.
 • De stuur S1 en B/D2 of ervaring qua aantal trainingen/wedstrijden.

Dubbeltwee:

 • Iedere roeier moet D3 en S1 hebben.
 • Bij niet Bosbaan-wedstrijden dient er een coach mee te fietsen.

Skiff:

 • De roeier moet minimaal D2 en S1 hebben.
 • Bij niet Bosbaan-wedstrijden dient er een coach mee te fietsen.

Richtlijnen van het toekennen van stippen

 • De AFCO kent geen stippen toe zonder dat er is afgeroeid, met uitzondering van de B2-stip.
 • De B2-stip wordt toegekend na een wedstrijdjaar* in een EJ8 of Club8 als roei(st)er, mits deze in bezit is van de S1-stip .
  *Onder een wedstrijd jaar wordt het volgende verstaan:
  – een heel jaar lang trainen onder begeleiding van het coachteam van de betreffende ploeg
  – het minimaal roeien van vier wedstrijden
 • Een club- of wedstrijdroeier wordt individueel beoordeeld door de AFCO indien de roei(st)er minder dan vier wedstrijden heeft gestart.

Het naleven van de regels

Iedere roeier in de boot is verantwoordelijk voor het naleven van de regels uit het vlotreglement. Uitzonderingen alleen met goedkeuring van een lid van het bestuur of de AFCO.
Tevens dient elk lid er rekening mee te houden dat leden van de AFCO of het bestuur bij onverantwoord gebruik van het materiaal een waarschuwing uit kunnen delen. Bij herhaling van onverantwoord materiaalgebruik wordt de stip ingetrokken en kan het bestuur besluiten tot nadere sancties in de vorm van een werkactie of een boete.

Afstippen

Afstippen vindt plaats door voor te roeien. De AFCO organiseert Stippendagen. De tabel met data staat onder de tab ‘Afstip data’.
De AFCO gaat ervanuit dat je voldoet aan de exameneisen wanneer je je opgeeft voor een Stippendag. Inschrijven voor een Stippendag kan meestal vanaf één week van te voren via TONCI. Ritters hebben hun eerste gelegenheid om voor te roeien op de zogeheten Stippendag van de Rit. Als een eerstejaars roeier gezakt is tijdens de Stippendag, dient de roeier zich via TONCI in te schrijven voor de eerst volgende Stippendag na de Rit.

A.A.S.R. Skøll