Inloggen

×

Roeien / Clubroeien

Clubroeien

Clubroeien is voor roeiers die wat fanatieker willen trainen dan de competitieroeiers, maar het wedstrijdroeien net wat te fanatiek vinden. Het ligt het dichtst bij wedstrijdroeien en als clubroeier moet je laten zien dat je serieus met je sport bezig bent, daarom zijn er aan de clubstatus enkele rechten en plichten verbonden. Het clubroeien is toegankelijk voor oud-wedstrijdroeiers en ouderejaars competitieroeiers. Clubroeiers nemen deel aan competitiewedstrijden en aan de Head of the River Amstel en de Heineken Roeivierkamp, beiden op de Amstel. Er zijn verschillende niveaus van clubroeien: de Clubacht en Dames Club dubbelvier selectie is tegelijkertijd met de wedstrijdselectie en wordt na de RIT gevormd. Clubacht-roeiers trainen 5 keer in de week en nemen deel aan de Kruithuisbokaal. Clubdubbelvier-roeiers trainen ook 5 keer per week en nemen deel aan de Quadruple bokaal.  Heren Clubdubbelvier roeien, clubvier, clubdubbeltweeën en clubskiffen kun je aanvragen door een goed plan in te dienen bij het bestuur. Naast een jaar fanatiek roeien biedt het clubroeien ook veel gezelligheid. De bezochte wedstrijden hebben vaak een afsluitend feest, dat goed bezocht wordt door zowel clubroeiers als competitieroeiers. Kortom wil je een jaar fanatiek roeien, maar je biertje er niet voor inleveren, ga dan een jaar clubroeien!

Het beleid omtrent het clubroeien. Aan de hand van veelgestelde vragen wordt hieronder op een beknopte manier weergegeven wat het beleid omtrent het clubroeien is.

Wat zijn de voorwaarden om te gaan clubroeien?

 • Clubroeiers betalen een hogere verplichte roeibijdrage dan competitieroeiers. Een overzicht van de kosten vind je op skoll.nl/kosten.
 • Een bepaalde trainingsintensiteit is vereist (ongeveer 5x per week, in overleg met coaches en bestuur).
 • Er zijn verplichte selecties voor bepaalde nummers van het clubroeien: de club8 en de DClub4*. 
 • Wedstrijdroeiers gaan voor clubroeiers. Bijvoorbeeld met bootgebruik en ergometergebruik.

Wat krijg je daarvoor terug?

 • Clubroeiers hebben voorrang op boten ten opzichte van competitieroeiers.
 • Clubroeiers mogen gebruik maken van de wedstrijdergometers. Hiervoor dienen zij zich aan het schema te houden wat gemaakt is door de wedstrijdcommissaris.
 • Mogelijkheid deel te nemen aan internationale wedstrijden (Novembervieren, Heineken, Head).

Hoeveel ploegen kunnen clubroeien? 

 • Er is één HCl8 en één DCl8, hiervoor wordt selectie gelopen. 
 • Er zijn één à twee DCl4* ploegen, hiervoor wordt selectie gelopen. 
 • Er kan één HCl4* ploeg zijn. 
 • Er kan per dubbeltweeboot maximaal één HCl2x ploeg en één DCl2x ploeg zijn. 
 • Er kan één HCl4 en één DCl4 zijn. 
 • Er kunnen ongeveer zes clubskiffers zijn. 

Clubstatus voor de niet-selectienummers moet worden aangevraagd bij de Commissaris Club- en Competitieroeien. Hiervoor moet een plan worden ingediend waaruit blijkt dat het een fanatieke ploeg is die minimaal 4-5 keer per week gaat trainen. In het plan moet staan hoe vaak de ploeg gaat trainen, wat voor trainingen dat zijn, hoe deze trainingen gepland worden, wie de coaches zijn en wat de motivatie is om voor clubstatus te gaan. Rond de kerstvakantie zal worden beslist welke ploegen de clubstatus krijgen. Mochten er meer ploegen clubstatus aanvragen dan uitgegeven kan worden, zal de Commissaris Club- en Competitieroeien beslissen aan de hand van de volgende punten: ervaring, potentie om het hardst te gaan, potentie om volgend jaar selectie te gaan lopen, jullie trainingsplan, gestarte wedstrijden dit seizoen, prestaties voorgaande jaren en natuurlijk motivatie. Indien mogelijk, zal er ook een spar worden gehouden. 

En als ik als ouderejaars competitieroeier gewoon een keertje een wedstrijd in een acht wil starten?

Dat kan als gelegenheidsboot. Gelegenheidsboten kunnen niet de clubcompetitie starten, maar wel losse wedstrijden. Een aanvraag hiervoor dient altijd bij het bestuur ingediend te worden en ervaring in een acht is hiervoor noodzakelijk. 

A.A.S.R. Skøll