Inloggen

×

Home / Organisatie

Amstel Skøll Cup commissie 2018

 

                

Voorzitter:                                          Secretaris:                                    Penningmeester:
Tamara Broughton                           Rosa Coppenhagen                     Tessel Frankfort
voorzitter@skollcup.nl                     secretaris@skollcup.nl                penningmeester@skollcup.nl

 

                

Vicevoorzitter:                                 Wedstrijdleider:                               Commissaris baan:
Rens Weenink                                  Raymond v.d. Kam                          Kristian Loohuis
vicevoorzitter@skollcup.nl            wedstrijdleiding@skollcup.nl          baan@skollcup.nl

                

Commissaris baan:                         Commissaris catering:                       Commissaris catering:
Eva van der Heide                          Lin Tabak                                              Marion de Ruijter
baan@skollcup.nl                           catering@skollcup.nl                          catering@skollcup.nl

 

        

Hoofd PR:                                         Hoofd werving:
Maarten Lemmens                          Tess Wattimury 
pr@skollcup.nl                                 werving@skollcup.nl  

 

Skøll Cup