Inloggen

×

Nieuws

Mijlpalen

Voorgeschiedenis
De gedachte aan de bouw van een eigen krachtruimte stamt uit 2011. Destijds is de projectgroep krachtruimte gevormd, en de ambitie heeft geleid tot een grootser plan waarbij ook de renovatie van het gebouw meegenomen wordt. Er zijn vele stappen gezet om de schaal van het project te schatten en de haalbaarheid te testen. Dit begon met een programma van eisen, onderzoek naar de aan te vragen vergunningen en het verkennen van draagvlak en de financiële aspecten. De Stichting Botenhuis Skøll (SBS), eigenaar van het gebouw, heeft te kennen gegeven volledig achter de plannen te staan.

Op 21 januari 2014 is er een informatieavond georganiseerd waar volop de gelegenheid was tot het stellen van vragen, het geven van een mening en het aandragen van suggesties. Deze avond diende ter informatiegeving en op de Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) van 28 januari was het dan ook de tijd om steun uit te spreken over de plannen en om de projectgroep lustrumverbouwing te machtigen een verdere investering te doen in de voorbereiding van de plannen. Een overweldigende meerderheid stemde in met het voorstel de plannen verder uit te werken om een definitief beeld te krijgen van de haalbaarheid van de verbouwing. De instemming is daarnaast nodig voor de aanvraag van financiële regelingen en vergunningen.

Mijlpalen:

Sinds 2011 wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de Lustrumverbouwing en zijn de volgende mijlpalen al gepasseerd:

(2011) Oprichting Bouwteam
(2013) Keuze architect, na ontwerpwedstrijd
(2013) Toekenning concept bouwvergunning
(2014) Schrijven van businessplan
(2014) Opstellen programma van eisen, na excursies, enquêtes en inspraakavonden
(2014) Maken voorlopig ontwerp
(2014) Mandaat BAV om met het plan door te gaan
(2014) Aanbeveling van plan door KNRB
(2014) Oprichting Wervingsteam

2015
• Opstellen definitief ontwerp, door onze architect met inspraak van de constructeur en installatieadviseur.
• Goedkeuring ontwerp door het Instituut voor Sportaccommodaties Kiwa ISA Sport.
• Afstemming met de Kas Controle Commissie (KCC), voor een solide financiële fundatie van de Lustrumverbouwing en de A.A.S.R. Skøll in het algemeen.
• Instemming van de Stichting Botenhuis Skøll (SBS), eigenaar van het gebouw en belangrijke financier.
• Aanvraag 1/3 subsidie bij de gemeente Amsterdam.

Reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *