Inloggen

×

Obligaties

Sinds 2011 zijn verschillende plannen voor een verbouwing van de Algemene Amsterdamse Studenten Roeivereniging Skøll uitgewerkt. Tot op heden zijn deze plannen nog niet tot uitvoering gebracht. Maar sinds het aanstellen van de eerste Commissaris Verbouwing in de zomer van 2016, is het project in een stroomversnelling geraakt. De ontwerpen zijn uitgewerkt, de benodigde subsidies zijn aangevraagd en een groot deel van het benodigde bedrag is al geworven. 

Om de bouwplannen komend voorjaar tot uitvoering te kunnen brengen is door de vereniging besloten het resterende bedrag te lenen. Voor het aangaan van een lening bij de bank is al een waarborgstelling bij Stichting Waarborgfonds Sport aangevraagd en deze is ondertussen toegekend. Wij hopen als vereniging dit bedrag te kunnen verminderen door het uitgeven van obligaties onder leden, oud-leden en hun ouders. 

De obligaties worden uitgegeven voor €250,- per stuk. De obligaties zullen een looptijd hebben van 10 jaar, waarbij elk jaar geloot wordt. Jaarlijks wordt 2,5% rente uitgekeerd aan de bezitters van een obligatie. In totaal hopen wij als vereniging minimaal €50.000,- op te halen door de uitgifte van obligaties. Alle voorwaarden en kenmerken van deze obligatie zijn terug te vinden in het memorandum. Mocht u vragen hebben, schroom niet te mailen naar verbouwing@skoll.nl.

Obligatie Memorandum A.A.S.R. Skøll