Inloggen

×

Nieuws

Q&A Verbouwing en planning

Q&A over de verbouwing
Veel gestelde vragen rond de verbouwing:

  • Is het geld al helemaal binnen? Zo niet, hoeveel nog?

De conceptbegroting is gedicht. Echter weten we bij het verder uitwerken pas wat de definitieve kosten gaan worden. Momenteel wordt er onderzocht hoe we een zo goed mogelijk gebouw kunnen neerzetten, met daarbij binnen ons budget te blijven.

  • Er wordt nog steeds om geld gevraagd, waar is dit voor?

Bij een nieuw gebouw hoort natuurlijk ook mooie inrichting! De kosten hiervan zijn nog niet meegenomen in de wervingsdoelen, omdat het daadwerkelijke bouwen de eerste stap is. De kosten van o.a. het krachtmateriaal en de keuken moeten dus nog binnen komen. Hiervoor willen we o.a. vanaf september 2017 beginnen met werkacties voor eerstejaars Skøllies.

  • Hoe wordt het geld verdeeld? Wat kost hoeveel?

De kosten van de nieuwbouw (dakopbouw) en renovatie worden nu geraamd. De kosten van de inboedel valt hier dus buiten. Daarnaast gaat er een groot gedeelte naar de kosten van de architect, bouwadviseur, constructeur en vergunningen. Verder komt er 10% van de gehele kosten bovenop voor onvoorziene kosten. De bouwkosten zijn in 2014 geraamd op €730.000.

Tijdens het proces zal er nog een aantal keer geraamd worden, zodat we indien nodig nog bezuinigingsslagen kunnen maken.

  • Gaat de verbouwing überhaupt nog door of wordt het alleen maar een renovatie van het oude gebouw?

De verbouwing gaat zeker door! Op dit moment ligt er bij de architect gewoon de opdracht voor nieuwbouw en renovatie. We doen er alles aan om de verbouwing te laten slagen.

  • Wat is er met de architect gebeurd?

Er was een te grote werkdruk bij het eenmans architectenbureau waarmee we werkten, waardoor ons project helaas niet meer voldoende aandacht kon krijgen. Inmiddels werken we verder aan de verbouwing met een nieuw architectenbureau. Architectenbureau Koning Ellis. De overgang naar de nieuwe architect was een lastige situatie en heeft voor vertraging gezorgd in het proces. Dit is ook de reden dat het een tijd stil is geweest rondom de verbouwing.

We hebben nu een goede samenwerking met architectenbureau Koning Ellis. In het ontwerpteam zitten de constructeur en kostenadviseur die vanaf het begin bij het project betrokken zijn geweest. Dit draagt bij aan de continuïteit van het project.  

  • Wordt de keuken ook aangepakt?

Zeker! Er zijn hele mooie plannen voor de keuken. Zelfs de vaatwasser wordt geherintroduceerd. Er loopt een grote schoorsteen door de keuken. Deze willen we verwijderen, waardoor de keuken ook ruimer wordt.

  • Hoe gaat het gebouw eruit zien?

Er staan plattegronden op de site, maar momenteel zijn we nog in overleg met de architect over de precieze uitvoering. Zodra het definitieve ontwerp klaar is, zal deze natuurlijk met heel Skøll gedeeld worden. Heb je tot die tijd nog geweldige ideeën voor het gebouw? Laat het weten aan de Commissaris Verbouwing en wie weet kan de architect er wat mee! We kunnen alvast verklappen dat ze hun best gaan doen om het idee van onze douche-doorkijk mee te nemen in de renovatie!

  • Kan er nog geborreld worden tijdens de verbouwing?

We willen samenwerken met een aannemer die begrijpt hoe een vereniging werkt. In overleg kunnen we dan onze activiteiten afstemmen met de bouwplanning. In de soos wordt niks groots verbouwd, dus in principe blijft de soos in gebruik. Wel moeten we er rekening mee houden dat we ons moeten aanpassen aan verandering en obstakels in het gebouw.

  • Is er rekening gehouden met minder inkomsten wanneer de keuken verbouwd wordt? En de bieromzet?

Dit is iets waar rekening mee gehouden moet worden in de begroting van 2017-2018. Het is nog moeilijk inschatten wat voor invloed de verbouwing hierop gaat hebben, omdat er nog geen afspraken met een aannemer zijn gemaakt. De Commissaris Verbouwing gaat zich inzetten om Skøll zo goed mogelijk door te laten draaien en kijkt hierbij natuurlijk ook naar oplossingen om problemen te voorkomen.

 


Planning Lustrumverbouwing Skøll
Gemaakt door: architectenbureau Koning Ellis

Hieronder wordt de planning beschreven die wij met de architecten en het verdere bouw- en ontwerpteam aanhouden voor de verbouwing. De hoofdpunten worden hier benoemd. Voor een uitgebreide versie en extra uitleg kan je langskomen in de bestuurskamer. Hier kan de Commissaris Verbouwing aan de hand van een uitgebreide planning op papier de verschillende tussenstappen uitlichten.

 

Week

Fase

Opmerking

18 – 28

(1 mei – 16 juli)

Definitief ontwerp (DO)

In week 24: raming

In week 27/28: goedkeuring DO door Skøll

29 – 46

(17 juli – 19 november)

Omgevingsvergunning-aanvraag

De standaardprocedure kost 8 weken.
Er is rekening gehouden met een verlenging van 6 weken die de gemeente mag toepassen. Verder is er nog rekening gehouden met een onvoorziene uitloop van 6 weken. De ervaring leert dat deze aanvraag een langdurig proces is. Er is in het verleden een vooroverleg geweest met de gemeente. Ze zijn dus bekend met onze plannen. We hopen dat dit lange uitloop kan voorkomen.

37 – 46

(11 september – 19 november)

Technisch ontwerp (TO)

In week 43: raming 2 (mogelijke bezuinigingsslag mogelijk)

In week 45: eventueel raming 3 (na bezuinigingen)

In week 46: goedkeuring TO door Skøll

47 – 3 2018

(20 november – 21 januari)

Aanbesteding (prijs en contractvorming)

Vanaf hier komt de verantwoordelijkheid van de planning bij de aannemer te liggen.

4 – 13

(22 januari – 31 maart)

Uitvoeringsgereed ontwerp (UGO)

In week 13: instemmen UGO door Skøll

4 – 30

(2 april – 29 juli)

Uitvoering bouw

In week 12/13: gebouw leegmaken door Skøll

In week 28: oplevering

Week 29/30: inhuizen

Daarna:

Genieten van ons prachtige gebouw!

 

Reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *