Inloggen

×

Verbouwing / Verbouwingsplan

Botenloods
Door het verplaatsen van de huidige egoruimte naar de nieuwe verdieping zal er op de begane grond, in de botenloods, weer extra ruimte komen voor boten. Hiermee neemt de oppervlakte met 100 m2 toe tot 500 m2  botenloodsruimte. Hierdoor kan de vloot ook optimaal meegroeien met het groeiend aantal leden.

Botenloods

 

Eerste verdieping
Kleedkamers, keuken en toiletten
Naast de uitbreiding van het gebouw worden ook de bestaande faciliteiten gerenoveerd. De huidige kleedkamers zijn verouderd en stonden samen met de keuken en de toiletten op het programma om opgeknapt te worden. In plaats van deze renovaties apart en over de jaren verspreid uit te voeren kunnen ze gecombineerd worden in één groot renovatieplan. Dit levert vele (financiële) voordelen op. Bij de renovatie wordt gelet op een logistiek voordeligere indeling van de kleedruimtes en keuken, en beter schoon te houden sanitaire voorzieningen.

Herindeling Kleedkamers, Renovatie 1e verdieping:

  • Renovatie/herindeling van kleedkamers, douches & toiletten
  • Uitvoeren groot onderhoud en dakbedekking incl. aanbrengen isolatie
  • Renovatie keuken
  • Ruimte extra commissiekamer

 

De dakopbouw
De lustrumverbouwing maakt het gebouw van Skøll klaar voor de komende 50 jaar. Op het dak boven de kleedkamers zal een ruimte worden gebouwd met een oppervlakte van 190 m². Deze ruimte zal worden ingedeeld in een krachtruimte en een ergometerruimte. Daarnaast zullen de kleedkamers, toiletten en de keuken grondig worden gerenoveerd.

kracht- en ergometerruimte
De krachtruimte krijgt een grootte van 70 m². Hierin zullen alle apparaten komen te staan die nodig zijn om een roeispecifiek trainingscircuit te kunnen uitvoeren. De krachtruimte is dus in eerste instantie bedoeld voor wedstrijdroeiers. Roeiers uit de middengroepen beoefenen gemiddeld 4 uur per week krachttraining. Ook de eerstejaarswedstrijdroeiers zullen gebruik gaan maken van de krachtruimte. In de krachtruimte kan een specifiekere warming-up gedaan worden en de ruimte verschaft de mogelijkheid om op Skøll aan blessureherstel te werken. Vaak zijn hier gewichten voor nodig.

Ook voor niet-wedstrijdroeiers zal er de mogelijkheid komen om gebruik te maken van de krachtruimte. Het is hierbij wel van belang dat leden gekwalificeerd zijn voor gebruik van de apparatuur. Het invoeren van een krachtruimte-examen is hiervoor een vereiste. Waarschijnlijk zal deze de vorm krijgen van een krachtstip. Aangezien krachttraining een integraal onderdeel is van het trainingsprogramma van de wedstrijdroeiers zal de krachttraining van deze groep prioriteit hebben.

De ergometerruimte is toegankelijk voor alle leden van Skøll.

Nieuwbouw, hoogste niveau:

  • 72 m2 krachtruimte
  • 138 m2 ergometerruimte (nu 100 m2)