Inloggen

×

Wat doet de Botenplancommissie?

De Botenplancommissie is de adviescommissie van Skøll, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur over de aanschaf, verkoop, gebruik en het onderhoud van de vloot van Skøll. De belangrijkste doelstelling van de Botenplancommissie is het vaststellen en realiseren van de wensvloot. De wensvloot is een vloot die de mogelijkheid geeft voor 900 verenigingsleden bijstaat in het realiseren van hun ambities.
Hierbij wordt rekening gehouden met de levensduur van de boten en het beschikbare budget.

De wensvloot kent een lange geschiedenis binnen Skøll en de grondslag hiervoor is in de jaren ’90 van de vorige eeuw gelegd.
Skøll heeft toen besloten op het hoogste roeiniveau van Nederland te willen roeien. Sindsdien hebben de daarop volgende besturen en de Botenplancommissie er hard aan gewerkt om de wensvloot te realiseren. Op dit moment is heeft Skøll de wensvloot uit de jaren ’90 bijna bereikt.
De wensvloot van Skøll is momenteel een van de beste vloten van alle studentenroeiverenigingen in Nederland.

Wie zitten er in de botenplancommissie?

In het botenplan zit een afvaardiging van leden die affiniteit met roeien hebben of zelf roeien. Tevens heeft de huidige commissaris materiaal zitting in de commissie, als afgevaardigde van het bestuur. De meeste leden van het botenplan blijven een aantal jaar lid, met het oog op continuïteit en kennisoverdracht. Op dit moment bestaat de Botenplancommissie uit:

 • Michaël Busby (voorzitter)
 • Mariëlle Bakker (secretaris)
 • Steffen de Vries
 • Joep van Drunen
 • Jan-Sjoerd van der Hout
 • Bram Sloots
 • Koen van Steekelenburg
 • Maarten Mooij
 • Myrthe Praat
 • Lotte Doude van Troostwijk
 • Paul Revers

Opbouw wensvloot

De wensvloot van Skøll bestaat uit een aantal boottypen. Om de vloot continu in een goede staat te houden worden nieuwe boten binnen een afgesproken termijn aangeschaft. Bij de start van het botenplan is per boottype vastgesteld hoeveel boten er in de vloot van Skøll aanwezig moeten zijn. De aanschaffrequentie is een afgeleide van de levensduur en het aantal boten dat in de vloot aanwezig moet zijn.

Hoe kan ik meedenken met het botenplan?

De Botenplancommissie blijft graag op de hoogte van de wensen en ideeën van roeiers, coaches en andere leden. Aangezien alle commissieleden geregeld op Skøll zijn, kan je altijd je favoriete botenplanlid aanspreken. Ook kun je mailen naar botenplan@skoll.nl om suggesties, opmerkingen en kritiek door te geven. Op de halfjaarlijkse en jaarlijkse ledenvergadering van Skøll is het botenplan een vast onderwerp op de agenda.

 

<      Juli      >

<      Augustus      >

woensdag 22/08/18

Open feest

dinsdag 28/08/18

Open feest NYX

vrijdag 31/08/18

Pool Party

A.A.S.R. Skøll