Commissieoverzicht \ Evaluatiecommissie 2020-2021

Over ons

Wat doen wij? Wij dienen als tussenpersoon voor de coaches, profcoaches en het bestuur. We verzamelen informatie bij de coaches. Vervolgens koppelen we dat terug aan de profcoaching en het bestuur. Wat vinden we belangrijk? Het borgen van een gezonde dynamiek tussen betaalde en onbetaalde coaching in dienst van de roeiers is waar we voor staan. Waar kunnen we mee helpen? We kunnen bijvoorbeeld bemiddelen als er zich lastige situaties voordoen tussen coachkaders en de profcoaching. We helpen ook als er vanuit de profcoaching of het bestuur iets wordt voorgelegd met betrekking tot profcoaching op de vereniging. Wat doen we met de informatie uit de evaluaties? Samen met alle andere input kijken we of er structureel iets aan de hand is op de vereniging. We overleggen met de coachteams, profcoaches en het bestuur of hier iets aan kan veranderen. Wil je iets weten? Stuur vooral een bericht naar evaluatiecommissie@skoll.nl. Ook zijn we op andere kanalen bereikbaar.

Commissieleden

Feauteau

Matthijs Vellenga
Commissielid

Feauteau

Bram de Jong
Voorzitter

Feauteau

Chloé Wichard
Commissielid

Feauteau

Mike Keizer
Commissielid