Inloggen

×

Wat doet de Botenplancommissie?

De Botenplancommissie is de adviescommissie van Skøll, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur over de aanschaf, verkoop, gebruik en het onderhoud van de vloot van Skøll. De belangrijkste doelstelling van de Botenplancommissie is het vaststellen en realiseren van de wensvloot. De wensvloot is een vloot die Skøll bijstaat in het realiseren van haar roeiambities. Hierbij wordt rekening gehouden met de levensduur van de boten en de financiële middelen die Skøll beschikbaar stelt.

De wensvloot kent een lange geschiedenis binnen Skøll en de grondslag hiervoor is in de jaren ’90 van de vorige eeuw gelegd. Skøll heeft toen besloten op het hoogste roeiniveau van Nederland te willen roeien. Sindsdien hebben de daarop volgende besturen en de Botenplancommissie er hard aan gewerkt om de wensvloot te realiseren. Skøll heeft de wensvloot uit de jaren ’90 bereikt. In 2017 is een nieuwe wensvloot vastgesteld, op basis van het groeiende ledenaantal op Skøll, de uitgesproken ambitie in het Meerjarenbeleid 2020 en de extra loodsruimte na de verbouwing.

Wie zitten er in de Botenplancommissie?

In het Botenplan zit een afvaardiging van leden die affiniteit met roeien en roeimateriaal hebben. Tevens heeft de huidige commissaris materiaal zitting in de commissie, als afgevaardigde van het bestuur. De meeste leden van het Botenplan blijven meerdere jaren lid, met het oog op continuïteit en kennisoverdracht. Op dit moment bestaat de Botenplancommissie uit:

  • Wout van der Ploeg  (voorzitter)
  • Lotte Doude van Troostwijk (secretaris)
  • Gijs Andringa (penningmeester)
  • Bram Sloots
  • Mariëlle Bakker
  • Koen van Steekelenburg
  • Marjolein Gevers
  • Michaël Busby
  • Alba Korver

Opbouw wensvloot

De wensvloot van Skøll bestaat uit een aantal boottypen. Om de vloot continu in een goede staat te houden worden nieuwe boten binnen een afgesproken termijn aangeschaft. Bij het vaststellen van de nieuwe wensvloot in 2017 is per boottype vastgesteld hoeveel boten er in de vloot van Skøll aanwezig moeten zijn. De aanschaffrequentie is een afgeleide van de levensduur en het aantal boten dat in de vloot aanwezig moet zijn.

Hoe kan ik meedenken met het botenplan?

De Botenplancommissie blijft graag op de hoogte van de wensen en ideeën van roeiers, coaches en andere leden. Aangezien alle commissieleden geregeld op Skøll zijn, kan je altijd je favoriete Botenplanlid aanspreken. Ook kun je mailen naar botenplan@skoll.nl om suggesties, opmerkingen en kritiek door te geven. Op de halfjaarlijkse en jaarlijkse ledenvergadering van Skøll is het Botenplan een vast onderwerp op de agenda.