Inloggen

×

Vereniging / Commissies / Adviesgroepen Skøll / Evaluatiecommissie

Wat doen wij?

Wij dienen als tussenpersoon voor de coaches, profcoaches en het bestuur. We verzamelen informatie bij de coaches. Vervolgens koppelen we dat terug aan de profcoaching en het bestuur. 

Wat vinden we belangrijk?

Het borgen van een gezonde dynamiek tussen betaalde en onbetaalde coaching in dienst van de roeiers is waar we voor staan.

Waar kunnen we mee helpen?

We kunnen bijvoorbeeld bemiddelen als er zich lastige situaties voordoen tussen coachkaders en de profcoaching. We helpen ook als er vanuit de profcoaching of het bestuur iets wordt voorgelegd met betrekking tot profcoaching op de vereniging. 

Wat doen we met de informatie uit de evaluaties?

Samen met alle andere input kijken we of er structureel iets aan de hand is op de vereniging. We overleggen met de coachteams, profcoaches en het bestuur of hier iets aan kan veranderen. 

Wil je iets weten?

Stuur vooral een bericht naar evaluatiecommissie@skoll.nl. Ook zijn we op andere kanalen bereikbaar. 


Evaluatiecommissie

De Evaluatiecommissie (EvaCom) is ooit ontstaan om te onderzoeken of professionele coaching nuttig was voor Skøll. In de jaren 2011-2015 is het orgaan uitgegroeid tot een evaluerend en beleidsmatig orgaan. In 2015 werd daar een scheiding in aangebracht door het Technisch Kader op te richten. Het is nu een platform dat ernaar streeft randvoorwaarden voor hard roeien op Skøll te monitoren en te waarborgen, in de vorm van een objectief orgaan.

Betaalde coaching (profcoaching)

Skøll heeft een ruim budget voor professionele begeleiding van de wedstrijdafdeling. De EvaCom zorgt voor de wijze waarop professionele begeleiding op Skøll wordt ingevuld en voert hiervoor sollicitatieprocedures uit.

Ook ziet de EvaCom middels evaluatiegesprekken met betrokken professionals, verenigingscoaches, roeiers en bestuurders toe op de kwaliteit van professionele begeleiding op Skøll. Hierbij staat optimaal faciliteren van roeiprestaties van de roeier door samenwerking tussen professionals, verenigingscoaches en bestuur centraal.

Wedstrijdcoaching

Wanneer het seizoen zijn einde nadert, kijkt de EvaCom alweer naar het volgende jaar. Verlengen contract profcoaches of nieuw aanstellen van profcoach(es). Zonodig helpt de EvaCom bij het samenstellen van coachteams. Vragen, of coachplannen? Mailen kan naar wedstrijd@skoll.nl.

Samenstelling

De EvaCom bestaat in 2020 uit vier leden. Deze leden vertegenwoordigen coachend en roeiend Skøll.

Voorwaarden bij de samenstelling van de EvaCom zijn dat de leden van de commissie niet in bestuur zitten, niet coachen, maar wel weten hoe Skøll en de roeiwereld werken. 

2019-2020

Voorzitter: Bram de Jong
Lid: Chloé Wichard
Lid: Matthijs Vellenga
Lid: Mike Keizer

Vragen? Mail naar evaluatiecommissie@skoll.nl.