Inloggen

×

Vereniging / Commissies / Adviesgroepen Skøll / Kascontrolecommissie

De functie van de KCC:
De Kascontrolecommissie (KCC) is namens de Algemene Leden Vergadering een controlerend en adviserend orgaan met betrekking tot de financiën van Skøll.

De controlerende taak wordt vormgegeven door met vaste regelmaat de boekhouding van Skøll te controleren. Hierbij wordt naast de boekhouding tevens aandacht besteed aan de controle van gedane transacties, de liquiditeitspositie, begrotingen van commissies en dergelijke. Eveneens controleert de KCC de halfjaarlijkse en jaarlijkse jaarrekeningen die gepresenteerd worden tijdens respectievelijk de HAV en de FAV.

De adviserende taak van de KCC richt zich zowel op het bestuur als de ALV. Zo geeft de KCC het bestuur advies betreffende financiële kwesties en mogelijke financiële consequenties van bepaalde beslissingen. Tijdens de FAV informeert de KCC de ALV omtrent financiële voorstellen.Tot slot geeft de KCC de ALV een advies over het al dan niet dechargeren van het bestuur en de penningmeester in het bijzonder.

De noodzaak van een KCC:
Naast het feit dat een Kascontrolecommissie wettelijk verplicht is voor verenigingen, is het ook noodzakelijk de financiële gezondheid van Skøll te bewaken. Hiervoor is het belangrijk om over een groep van mensen te beschikken met een dosis financiële kennis, die deze kennis gedurende lange tijd willen inzetten. Om deze reden bestaat de KCC uit een aantal oud-penningmeesters en mensen met een financiële achtergrond. Tevens is de KCC een orgaan waar voor meerdere jaren zitting in wordt genomen.

De samenstelling van de KCC:
Op dit moment bestaat de Kascontrolecommissie uit de volgende personen:

Peter Walrecht
Rosalie van Zuijlen
Raymond van der Kam
Daan van Ederen 
Lizzy Vermaas 

Mocht je meer willen weten over de KCC of anderszins interesse hebben, dan kun je altijd contact opnemen met één van de bovenstaande personen of mailen naar kcc@skoll.nl