Inloggen

×

Vereniging / Commissies / Adviesgroepen Skøll / Verbouw en Onderhoud

Taken V&O
 
De adviesraad Verbouw en Onderhoud ondersteunt de Commissaris Gebouw en adviseert het bestuur en de ledenvergadering over groot onderhoud en verbouwingen aan het gebouw, het botenhuis aan de Jan Vroegopsingel nr. 6.
 
De adviezen met betrekking tot groot onderhoud volgen de doelstellingen van het Groot Onderhoud Plan (GOP) zoals overeengekomen met de eigenaar van het gebouw, de Stichting Botenhuis Skøll (SBS). Dit plan gaat uit van een instandhouding van het huidige gebouw in haar huidige staat van onderhoud. Met betrekking tot verbouwing, verbetering en uitbreiding van het gebouw volgt zij de wensen van de vereniging. Zij formuleert op eigen initiatief advies en initieert soms ook de uitvoering ervan.
 
Geschiedenis V&O
 
V&O is opgericht na de overdracht van het gebouw rond 1995. In de periode tot 1999 werd achterstallig onderhoud ingelopen. Daarna is er gewerkt aan kwaliteitsverbetering. In de loop der tijd is er een steeds beter beeld ontstaan van de kosten van het in stand houden van het gebouw en is het GOP is steeds ‘completer’ geworden.
 
Huidige leden
  • Sebas Groeneveld (voorzitter)
  • Frank Wendte
  • Jorrit Broertjes
  • Rens Reeskamp
  • André Baart
  • Sjoerd Verwijs
  • Myrthe Roemer
  • Dionne Ruigrok
  • Sieske Boers