Inloggen

×

Vereniging / Geschiedenis / Lustra / Lustrum III 1976-1981

Het tweede lustrum in 1976 wordt geopend met een tienkamp, een maaltijd en een feest met band ‘The Fuse’. Op 19 en 20 juni 1976 wordt er een speciaal lustrum semi-toernooi georganiseerd, met een uitgebreid programma na de wedstrijden.Ondanks de drastische daling van het aantal wedstrijdroeiers, worden er in 1976 toch nog 18 blikken getrokken.

Gebrek aan continuïteit in het beleid en interne problemen in het bestuur, maken dat een groep goede roeiers vertrekt naar Nereus. Door gebrek aan boten en het ontbreken van coaches en een structurele aanpak van het wedstrijdroeien, duurt de leegloop voort. Het ledental van Skøll bereikt in 1977 een dieptepunt. Met 110 leden wordt er over gedacht de boel op te heffen. Een aantal enthousiaste leden richt een herstructureringscommissie op en probeert de organisatie binnen Skøll te herstructureren en nieuw leven in te blazen. Bestuursleden en commissieleden krijgen een duidelijke taakomschrijving en er wordt een Blwerb uitgebracht met de besprekingen van de herstructureringscommissie. Het overgrote deel van de herstructureringscommissie neemt in het volgende jaar zitting in het bestuur. De betrekkingen met de universiteit worden weer aangehaald, oudleden worden actief bij de vereniging betrokken i.v.m. kennisoverdracht op de nieuwe leden. De populariteit van het competitieroeien schiet omhoog. Vele taarten worden gewonnen bij de ARB-regio wedstrijden.

In november 1977 wordt een oudledenvereniging opgericht: de Skøll Oud Leden-vereniging, Søl. Het karakter van Søl is vrijblijvend. De vereniging krijgt bewust nog geen statuten en huishoudelijk reglement. De populariteit van het competitieroeien neemt nog steeds verder toe, zowel op Skøll als daarbuiten. Het ontstaan van het clubroeien was een logische stap vooruit in het dichten van het gat tussen regio- en wedstrijdroeien. Vanaf 1979 komt er dan ook een nieuwe divisie op de Heineken en de Head of the River, het heren clubacht veld. Skøll wint direct de beker. In 1980 komt er op verzoek van Skøll een dames clubquadruple op de Heineken. Skøll looft voor dit nummer een wisselbeker uit en kan hem nog hetzelfde jaar in haar prijzenkast zetten. In 1981 wordt zowel de Heineken als de Head door de dames clubquadruple gewonnen. Skøll is in deze periode berucht om haar sterke clubploegen.

Eind jaren zeventig werd in verband met geldgebrek actie gevoerd, waarbij leden werden aangespoord geld te doneren, dat ten goede zou komen aan de aanschaf van materiaal. In 1980 werd van de opbrengst van de skiffactie, 2000 gulden, de Jan Kok gekocht. Het lustrum wordt in 1981 gevierd met een toertocht, een borrel, een lustrummaaltijd, een magische hypnosevoorstelling en een groots lustrumfeest.