Inloggen

×

Vereniging / Geschiedenis / Lustra / Lustrum V 1986-1991

Lustrum V 1986-1991
Tijdens het lustrumjaar 1986 wordt het eerste lustrumboek uitgebracht.Na het vierde lustrum wijzigt de koers van de vereniging. Er wordt getracht het peil van het wed-strijdroeien op Skøll op te krikken. De grootte en de prestaties van een wed-strijdafdeling zijn vrij bepalend voor het beeld van de vereniging naar buiten toe en voor de activiteit op de vereniging zelf. Op dat moment waren er niet meer dan 4 of 5 wedstrijdroeiers. Op de buitengewone algemene vergadering in juli 1988 wordt een beleidsplan wedstrijdroeien gepresenteerd, waarin als doel wordt gesteld het opbouwen van een bredere wedstrijdafdeling.

De nieuwe opzet van wedstrijdroeien levert drie eerstejaars achten in 1989 en in totaal 35 wedstrijdroeiers. Erwin Back is één van deze wedstrijdroeiers. Hij weet binnen één jaar 11 overwinningen te behalen en verwerft daarmee binnen één jaar de status van senioren-A. Tegenwoordig wordt het Backbeest uitgereikt aan de roeier die deze prestatie weet te evenaren, of een uitzending naar een grote internationale wedstrijd heeft gekregen.

Een jaar later, seizoen 1990, zetten Willem van Vugt en Erwin Back hun opmars voort. Willem van Vugt wordt Nederlands kampioen in de dubbelvier, met Rienks, Zwolle en Florijn. Erwin Back wordt Nederlands kampioen in de lichte dubbelvier met Aardewijn, Hanning en Nieuweboer en krijgt een uitzending naar Luzern. Een nieuw blikkenrecord wordt gevestigd: 24 blikken.

Vanaf 1987 begint de ‘botenhuisproblematiek’ een grote rol te spelen op Skøll. De huur die Skøll altijd heeft betaald aan de UvA staat in geen verhouding tot de kosten voor het gebouw. Deze kosten aan het gebouw zijn sinds 1972 altijd betaald door de UvA. De universiteit wil aan deze situatie een einde maken. De universiteit gaat in eerste instantie zeer zakelijk om met Skøll en stelt dat Skøll het 14-voudige huurbedrag moet betalen, dan wel een ander onderkomen moet zoeken. Skøll levert een zware strijd, om de universiteit ervan te overtuigen dat zij zich niet zo kan opstellen. Immers, de universiteit heeft destijds de oprichting van Skøll gestimuleerd en het botenhuis o.a. voor Skøll gebouwd.Tijdens de onderhandelingen en gesprekken die met de universiteit worden gevoerd, verbeterd geleidelijk de relatie en beschouwt de universiteit Skøll als een bevriende vereniging voor wie zij verantwoording draagt. De commissie ‘Roeien aan de Universiteit van Amsterdam’, waarin leden van Skøll zitting nemen, naast vertegenwoordigers van o.a. de afdeling studenten sport en Nereus, beraadt zich over mogelijke oplossingen voor de botenhuisproblematiek.De universiteit heeft, net als voor andere sporten, een budget voor roeien, zodat er een structurele steun komt voor de beide studenten roeiverenigingen, Skøll en Nereus.

Het bestuur kookt in 1988 voor het eerst een kerstdiner voor de leden. Een traditie die nog steeds in ere wordt gehouden.In 1989 wordt op Skøll de eerste werkactie georganiseerd. Deelname hieraan was vrijwillig en een deel van de opbrengst werd gebruikt voor het werkactiefeest.

Het aantal wedstrijdroeiers en tevens het aantal competitie- en clubroeiers is sterk gestegen. De outdoor wordt druk bezocht en er vinden steeds meer roeiactiviteiten plaats, naast de vele andere activiteiten voor en door Skøll.

De vereniging is gegroeid in ledental, actiever geworden en heeft in 1990 een sponsor aan weten te trekken, TSA-OVD (opleidingsinstituut dat trainingen en cursussen verzorgt.)

A.A.S.R. Skøll