Inloggen

×

Vereniging / Geschiedenis / Lustra / Lustrum VI 1991-1996

Lustrum VI 1991-1996
Op 3 november 1991 bestaat Skøll vijfentwintig jaar.Tijdens het lustrumjaar wordt aan de vooravond van de Randstad voor het eerst de TSA-Skøll-sprint georganiseerd. Tevens organiseert Skøll op de Bosbaan, in samenwerking met de NSRF, de Skøll-NSRF-lustrumwedstrijden. Het lustrumjaar krijgt het thema ‘Al vijfentwintig jaar door de wol(f) geverfd’.In een bijzonder slotweekeinde wordt op vrijdag het cabaret ‘De rode draad’ met veel succes gespeeld. Op zaterdag vindt de ouderdag met vlootschouw plaats, op zondag na de Novembervieren wordt het eerste Skøll gala ‘Do the Harlem Shøffle’ in het concertgebouw in Haarlem gehouden, met een optreden van Lebbis (ex-Skøllie Hans Sibbel en Jansen. De ouderejaars lichte vier loopt op het gala trots met hun Novembervier blikken rond.

De botenhuisproblematiek die reeds eerder aan de orde kwam, blijft spelen. De Skøll-vertegenwoordigers Mariëlle Lichtenberg en Raymond Bolten, worden benoemd in de commissie ‘Roeien aan de UvA’ en krijgen toestemming van de Algemene Vergadering, om akkoord te gaan met het rapport ‘Roeien aan de UvA’. Een paar maanden later zijn er echter zoveel tegenslagen binnen de Amsterdamse Studenten Sport (ASS), dat het rapport niet wordt aangeboden aan het College van Bestuur. Het aanbieden van het rapport wordt tot onbepaalde tijd uitgesteld.Er bestaat zoveel onzekerheid over het universitaire botenhuis dat door Skøll wordt gehuurd, dat op 31 oktober 1992 het ‘Fonds ter ondersteuning nieuwbouw’ wordt opgericht. Het fonds heeft tot doel extra geld te werven voor een eventuele nieuwbouw. Een jaar later (1993) stemt de Algemene Vergadering in met een voorstel fl. 50.000 op de spaarrekening te reserveren. De situatie is inmiddels dusdanig gewijzigd dat het geld niet meer nodig is voor nieuwbouw maar nodig is voor het eventuele kopen van het huidige botenhuis.

Met het oog op de overdracht van het gebouw aan Skøll, buigt een werkgroep zich over een eventuele nieuwe organisatievorm voor Skøll. Dit resulteert in de oprichting van het eerste Sociëteit Bestuur (SB), deze komt op 6 oktober 1994 onder leiding van Eelke Boswijk te staan. Een paar maanden later koopt Skøll het botenhuis van de UvA voor het symbolische bedrag van 1 gulden. Vol goede moed wordt door de leden en een enkele aannemer gestart met de verbouwing van berghok, keuken, bar, douches, kleedkamers, sociëteitvloer, dubbele beglazing, voorpui en septictank.In 1996 zijn er echter problemen voor het tweede SB. De buren hebben zoveel geluidsoverlast van Skøll, dat er ook problemen zijn gekomen met de stadsdeelraad en de politie. Er komt daarmee voorlopig een einde aan een tijdperk van onbeperkt feesten en verhuur.

In 1991, na goedkeuring van de Algemene Vergadering wordt het zogenaamde automatische incasso voor het lidmaatschap ingevoerd. Naast de contributie komt er ook een sponsorbedrag van ongeveer fl. 20.000 binnen op de rekening van Skøll. Zo sponsort TSA-OVD de roeipakjes, het briefpapier en staat zij vermeld op de boten. De UvA (de relatie met hen is verbeterd) sponsort de Skøll-NSRF-slotwedstrijden en ook Mister Coco’s spekt de rekening van Skøll.

De wedstrijdafdeling bloeit. Zesenveertig wedstrijdroeiers telt Skøll in het seizoen 1992 en in totaal werden negenentwintig blikken behaald. Dit is het jaar waarin Leofwin Visman en Remko Schnieders in de eerstejaars zware acht ‘Hard en Diep’ roeien. Ook in de eerstejaars dames acht ‘Bliksøm’ roeit een toekomstig Olympische medaille winnares: Pieta van Dishoeck. De ploeg van Pieta roeit in de Hati. De eerstejaars lichte acht ‘Achtung’, onder leiding van o.a. Diederik de Boorder blikt op de Nederlandse Kampioenschappen in het eerstejaarsveld.Ouderejaars licht vertrekt half juni naar Engeland, om aldaar de Henley Royal Regatta te roeien. Annemarie Maas wordt Nederlands Kampioen in de lichte dames vier-zonder, een combinatie met RIC. Een paar weken later start zij in dezelfde combinatie in Luzern. Tijdens de halfjaarlijkse AV (6 mei 1993) wordt het Topsport Stimulerings Fonds opgericht. Dit is een fonds om wedstrijdroeiers met extra geld, extra faciliteiten te geven om te trainen.

In augustus van het jaar 1993 wint Dennis Stroombergen goud op het SB-WK in Griekenland. Samen met roeipartner Sander van de Wissink (Laga) klimt hij op de hoogste trede bij de Nations Cup.In het seizoen 1993 stelt het bestuur twee coördinatoren voor het wedstrijdroeien aan. Reinier de Koning zal de eerstejaars roeiers onder zijn hoede nemen. Joost Hagens begeleidt de ouderejaars roeiers. Het doel van deze coördinatoren is drieledig. Allereerst richten zij zich op de eenheid in de techniek van het roeien, daarnaast houden zij de voortgang van de ploegen in de gaten. Ten derde geven zij advies aan het bestuur en de coachvergadering over de bootverdeling. In datzelfde jaar organiseert de wedstrijdcommissaris voor het eerst voor alle wedstrijdroeiers een wed- strijddiner op Skøll.In 1994 maakt de eerstejaars dames acht een ongekend goed seizoen door. Zij trekken zes blikken en behalen daarmee als eerste 1ejrs damesploeg binnen Skøll de status overgangs. Daarnaast winnen zij het eerstejaars klassement. Eerstejaars zwaar en eerstejaars licht worden respectievelijk tweede en derde in het eerstejaars klassement. Een aantal ouderejaars roeiers haalt diverse uitzendingen binnen. Joost Kolkman, Dennis Stroombergen, Arnoud Beens en Ditmer de Vries roeien de Wedau Regatta in Duisburg met wisselend succes.De SB-roeiers Linda Mebus, Pieta van Dishoeck, Joost Kolkman en Dennis Stroombergen halen reeds vroeg in het seizoen een uitzending naar de Windermere Cup (een achtenwedstrijd) in Seattle. Zij behalen een tweede plaats.Na de slotwedstrijden blijven nog een paar roeiers door trainen. Dennis Stroombergen haalt een uitzending naar Luzern in de H4x. Joost Kolkman gaat met de LSB4x naar de Nations Cup in Parijs. Twee ouderejaars viertjes halen het studenten-WK in Groningen: de LH4- gecoacht door Diederik de Boorder en Jasper Smink start in Groningen en Leofwin Visman, Remko Schnieders en John Uiters kwalificeren zich voor de H8+.Arnoud Beens en Ditmer de Vries seatracen op de Bosbaan om een plaats in de lichte acht. Ditmer de Vries valt uiteindelijk af. Arnoud Beens gaat als eerste roeier van Skøll naar een WK. In Indianapolis haalt de lichte acht op het WK een vierde plaats in een tijd van 5:35.49.

Het Overnaedsch Geweldschap (een gezelschap van roeiers, die de Varsity gestart hebben in Den Overnaedschen Twee) stelt een wisseltrofee beschikbaar: Den Overnaedschen Kelck. Deze wordt ieder jaar opnieuw uitgereikt aan de wedstrijdroeiers die ‘het beste’ gepresteerd hebben. Arnoud Beens en Ditmer de Vries zijn de eersten die de Kelck in ontvangst mogen nemen.

Een jaar later, in het seizoen 1995 wordt een recordaantal van 60 blikken gehaald. Skøll heeft wederom een goede eerstejaars damsacht, met vele overwinningen, o.a. op de Head, Randstad en ARB. De andere eerstejaars ploegen presteren wisselend.Van de tweedejaars roeiers zijn Dirk Mutsaerts en Roel van der Hoeven het meest succesvol. Samen met twee Euros roeiers worden zij in de SB4- uitgezonden naar de Nations Cup in Groningen, waar zij een tiende plaats behalen. Ook Derk Fontein en Machiel Koper presteren goed in het SB-veld en verdienen in hun eerste Skølljaar een uitzending naar de Nations Cup in de SB4x, met als resultaat een 5e plaats.Vier ouderejaars roeiers bezoeken het WK in Tampere. Joost Kolkman haalt als slag van de LH4x een 8e plaats. De LH4- met Arnoud Beens presteert in Luzern onvoldoende om zich te kwalificeren voor het WK. Uiteindelijk kan Arnoud Beens samen met Marc Emke nog wel naar het WK in de LH2-. Zij worden, na een korte voorbereidingstijd, elfde.

Leofwin Visman en Remko Schnieders gaan mee naar het WK, als reserve twee voor de Holland Acht. In 1996 op het WK in Strathclyde behalen zij brons in de H2+.

Pieta van Dishoeck probeert zich in 1996 in de dubbelvier te roeien, die zal uitkomen op de Olympische Spelen in Atlanta. Zij haalt op het laatste moment deze uitzending niet.

De Bokaal der clubquadruples is ingesteld door het bestuur 1992-1993, als nieuwe stimulans voor het club dubbelvieren. Reden is dat de Heineken-organisatie vanaf dat jaar wegens tijdgebrek geen veld voor clubquadruples meer kent.Voor regio- en competitieroeiers wordt op zondagmiddag de roei-instuif geïntroduceerd. Iedereen die wil leren roeien in C1, is dan welkom. Daarnaast wordt er in mei 1993 het zogenaamde ‘stapelplan’ voor competitieroeiers in het leven geroepen. Dit plan is een opstapje voor iedereen die in het jaar erop fanatieker wil gaan roeien.

In dezelfde periode oppert het bestuur in een BAV het eerstejaars clubachten af te schaffen. Dit plan viel bij veel mensen rauw op het dak en wordt afgewezen. Na deze BAV wordt een commissie herstructurering clubroeien opgericht, met als doel duidelijkheid te verkrijgen in de verhouding clubroeien en wedstrijdroeien.

In 1994 organiseert Skøll met succes de eerste Skøll cup op de Bosbaan. Inmiddels is deze wedstrijd uitgegroeid tot één van de grootste competitiewedstrijden.

Skøll maakt een explosieve groei door. Veel aankopen van met name tweedehands boten volgen, bijv. de Canadese Olympische gouden acht (Gulltoppr). Skøll koopt zijn eerste nieuwe Empacher acht, de Falhofnir, beter bekend als de Pepsi-acht.

De materiaalcommissie krijgt de beschikking over een werkplaats, daarvoor werd er gewoon in de loods gewerkt. Dit gaf de omslag van reparatie naar gepland onderhoud weer. Door de sterke toename van het aantal boten, komt de materiaalcommissaris aan structureel onderhoud van boten niet toe. Een onderhoudsplan voor een projectmatige aanpak van het botenonderhoud wordt geschreven en voorziet in een werkstappenschema en tijdschema. Begin jaren negentig nemen voor het eerst twee materiaalcommissarissen zitting in het bestuur, Niels Kuethe en Jacco Veldhuizen.

De lente-introductie wordt voor het eerst georganiseerd in het voorjaar van 1993. Tijdens de HIC van 1995 melden zich 260 nieuwe leden aan. Gezien de beperkte capaciteit (max 200) wordt een wachtlijst ingesteld.