Clubroeien


Clubroeien

Clubroeien is voor roeiers die wat fanatieker willen trainen dan de competitieroeiers, maar het wedstrijdroeien net wat te fanatiek vinden. Het ligt het dichtst bij wedstrijdroeien en als clubroeier moet je laten zien dat je serieus met je sport bezig bent, daarom zijn er aan de clubstatus enkele rechten en plichten verbonden. Je kan clubroeien in de selectie clubploegen of in zelfgevormde clubploegen. 

De selectie clubploegen zijn de Clubachten en Dames Clubdubbelvier. De selectie hiervoor is tegelijkertijd met de wedstrijdselectie en is begin december rond. Clubacht-roeiers trainen 5 keer in de week en nemen deel aan de Kruithuisbokaal. Clubdubbelvier-roeiers trainen ook 5 keer per week en nemen deel aan de Quadruple bokaal.  

De zelfgevormde clubploegen zijn de Heren Clubdubbelvier, de Dames en Heren Clubvier, Dames en Heren Clubdubbeltwee en Dames of Heren Clubskiff. Voor deze nummers moet je clubstatus aanvragen bij de Commissaris Club- en Competitieroeien. Hiervoor moet een plan worden ingediend waaruit blijkt dat het een fanatieke ploeg is die minimaal 4-5 keer per week gaat trainen. In het plan moet staan hoe vaak de ploeg gaat trainen, wat voor trainingen dat zijn, hoe deze trainingen gepland worden, wie de coaches zijn en wat de motivatie is om voor clubstatus te gaan. Rond de kerstvakantie zal worden beslist welke ploegen de clubstatus krijgen. Mochten er meer ploegen die voldoen aan de voorwaarden clubstatus aanvragen dan uitgegeven kan worden, zal de Commissaris Club- en Competitieroeien beslissen aan de hand van de volgende punten: ervaring, potentie om het hardst te gaan, potentie om volgend jaar selectie te gaan lopen, jullie trainingsplan, gestarte wedstrijden dit seizoen, prestaties voorgaande jaren en natuurlijk motivatie. Indien mogelijk, zal er ook een spar worden gehouden. 

Naast een jaar fanatiek roeien biedt het clubroeien ook veel gezelligheid. De bezochte wedstrijden hebben vaak een afsluitend feest, dat goed bezocht wordt door zowel clubroeiers als competitieroeiers. Kortom wil je een jaar fanatiek roeien, maar je biertje er niet voor inleveren, ga dan een jaar clubroeien!

Het beleid omtrent het clubroeien 

Aan de hand van veelgestelde vragen wordt hieronder op een beknopte manier weergegeven wat het beleid omtrent het clubroeien is.

Wat zijn de voorwaarden om te gaan clubroeien?

 • Clubroeiers betalen een hogere verplichte roeibijdrage dan competitieroeiers. Een overzicht van de kosten vind je op skoll.nl/kosten.
 • Een bepaalde trainingsintensiteit is vereist (ongeveer 5x per week, in overleg met coaches en bestuur).
 • Er zijn verplichte selecties voor bepaalde nummers van het clubroeien: de Club8en en de DClub4*. 
 • Wedstrijdroeiers gaan voor clubroeiers. Bijvoorbeeld met bootgebruik en ergometergebruik.

Wat krijg je daarvoor terug?

 • Clubroeiers hebben voorrang op boten ten opzichte van competitieroeiers. In veel gevallen zullen ze een boot krijgen die in beginsel niet afgeschreven kan worden, dit is niet zo in het geval er dan te weinig boten afschrijfbaar blijven.
 • Clubroeiers mogen gebruik maken van de wedstrijdergometers. Hiervoor dienen zij zich aan het schema te houden wat gemaakt is door de wedstrijdcommissaris.
 • Mogelijkheid tot deelnemen aan internationale wedstrijden (Novembervieren, Heineken, Head).

Hoeveel ploegen kunnen clubroeien? 

 • Er is één HCl8 en één DCl8, hiervoor wordt selectie gelopen. 
 • Er zijn één à twee DCl4* ploegen, hiervoor wordt selectie gelopen. 
 • Er kan één HCl4* ploeg zijn. 
 • Er kan per dubbeltweeboot in de vloot maximaal één HCl2x ploeg en één DCl2x ploeg zijn. 
 • Er kan één HCl4 en één DCl4 zijn. 
 • Er kunnen ongeveer zes Clubskiffers zijn. 

 

En als ik als ouderejaars competitieroeier gewoon een keertje een wedstrijd in een acht wil starten?

Als je al ervaring hebt met het roeien in een acht, kan je je in de winter met een ploeg bij de Commissaris Club en Competitieroeien als instap8 aanmelden om de Head of H4K te starten.

Je kan je in de zomer bij de OCC aanmelden voor de Project8. Hiermee kan je in een acht roeien en daar eventueel een wedstrijd starten. 

Mocht je andere wedstrijden, bijvoorbeeld de ringvaart, willen starten in een 8, dan moet hierover contact opgenomen worden met de Commissaris Club en Competitieroeien.  

Partners