Fondsen

De Algemene Amsterdamse Studentenroeivereniging Skøll kent drie fondsen die zijn opgericht met het doel het (top)roeien op Skøll te ondersteunen. Dit zijn:

Het fonds toproeien Skøll

Het Karlijn Keijzer Damesfonds

Het Oud-Skøll roeifonds

Het fonds toproeien Skøll

Skøll is een studentenroeivereniging die de afgelopen decennia heeft laten zien dat ze tot de top van Nederland behoort. Skøll biedt haar wedstrijdroeiers –en coaches graag de best mogelijke faciliteiten en begeleiding. Naast talent, wil en inzet, is geld helaas een belangrijke factor die bepaalt of topresultaten bereikt kunnen worden. Professioneel materiaal, goed georganiseerde trainingskampen en professionele coaching leiden immers tot hoge kosten. Onze keuze is gemaakt, de voorwaarden kunnen en moeten beter. Skøll wil meer roeiers door laten groeien en begeleiden naar de top. Het Fonds Toproeien Skøll wil ‘topvoorwaarden voor het toproeien’ structureel mogelijk maken.

Waarom een Fonds?
De afgelopen jaren heeft de Stichting Dames Toproeien Skøll laten zien wat de toegevoegde waarde kan zijn van een apart orgaan met een duidelijke doelstelling. ‘Het Fonds’ zet dit initiatief voort, alleen nu voor de gehele wedstrijdafdeling!

Er wordt gestreefd naar:

 • Financiële steun voor een duidelijk, voor Skøll belangrijk doel.
 • Fiscaal aantrekkelijk schenken voor zowel particulieren als bedrijven.
 • Een structurele geldstroom vanuit mensen die Skøll een warm hart toedragen.

Hoezo fiscaal aantrekkelijk?
We hebben gekozen voor een fonds omdat dit voor schenkers aantrekkelijker is. Als u er voor kiest om gedurende een periode van minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar aan het Fonds te schenken, betaalt de fiscus mee. U kunt het schenkingsbedrag in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Een duidelijke win-win situatie. Het Fonds krijgt het bruto bedrag gestort en u schenkt slechts het netto bedrag.

Rekenvoorbeeld:
Persoon A heeft een belastbaar inkomen waarbij hij 42% belasting betaalt over zijn hoogste schijf. Hij kan zijn jaarlijkse schenking ad €200 aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Door deze aftekpost hoeft hij dus 200*42%= € 84 minder belasting te betalen. Feitelijk schenkt hij dus €200 en krijgt hij €84 ’terug’ middels de belastingaftrek. Per saldo wordt er dus €116 betaald, Skøll ontvangt € 200.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om eenmalig een schenking te doen. Als deze eenmalige schenking onder de wettelijke vastgestelde drempel blijft, hoeft Skøll geen schenkingsrecht af te dragen. De fiscale voordelen vervallen echter bij eenmalige schenkingen, tenzij u de mogelijkheid heeft om de schenking vanuit een bedrijf te doen zodat het aangemerkt kan worden als sponsoring.

Waar gaat het geld naar toe?
Het geld zal besteed worden aan projecten, ingediend door Skøll, die voldoen aan de volgende criteria:

 • Door de wedstrijdafdeling en/of coachraad en/of bestuur van Skøll gesteunde initiatieven
 • Duidelijke relatie tot het verbeteren van prestaties van (potentiële) toproeiers
 • Niet te dekken door de reguliere begroting van Skøll
 • De aanvrager is kundig en verantwoordelijk

Hoe kan ik schenken?
Wij bieden u de mogelijkheid gedurende een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een bedrag aan Skøll te schenken. Deze schenking wordt notarieel vastgelegd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De notariële akte vormt uw bewijsstuk richting de fiscus. Eenmalige schenkingen zijn ook mogelijk, echter deze zijn niet fiscaal aftrekbaar. De volmacht voor het schenken en de daarbij behorende toelichting kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Hoe word ik als schenker geïnformeerd?
Het effect van de schenking beschouwen wij als een belangrijke reden om te schenken. Het Fonds besteedt daarom zeker aandacht aan het informeren van haar schenkers. Schenkers ontvangen eenmaal per jaar de Skøll Extern waarin u geïnformeerd wordt over de prestaties van Skøll in het algemeen en over de bereikte resultaten van de schenkingen in het bijzonder. Bovendien zullen we de jaarlijkse bijeenkomsten voor oudleden gebruiken om u te informeren over onze initiatieven en de bereikte effecten. Van tussentijdse resultaten wordt u per e-mail op de hoogte gebracht.

Verandert de rol van Oud-Skøll?
Nee. Met de oprichting van het Fonds Toproeien Skøll komt actieve donatiewerving voor Skøll op gang. Oud-Skøll en het Fonds vullen elkaar hiermee aan en werken uitdrukkelijk samen aan het verder vormgeven van structurele steun aan Skøll. Hoe zijn de rollen verdeeld?

 • Oud-Skøll is en blijft dé ‘community’ voor alle ex-Skølleden, die geïnformeerd en betrokken willen blijven. Oud-Skøll voorziet Skøll van kennis, knaken en kontakten. 65% van iedere euro lidmaatschapsgeld blijft van Oud-Skøll naar Skøll gaan. Door de vele leden gaat dit om een jaarlijks (groeiend) bedrag van tenminste € 6500,-. Dit blijft een belangrijke financiële bron voor Skøll.
 • Het Fonds Toproeien Skøll is er voor alle Skøllliefhebbers, Oud-Skølllid of niet, die graag geld schenken met als doel het stimuleren van het wedstrijdroeien. Wij verwachten dat dit fonds in de komende twee jaren de opbrengsten van Oud-Skøll ver gaat overtreffen.

Het enige dat ons rest is met spanning afwachten of wij ook van u een schenking zullen ontvangen. Uw schenking maakt van Skøll de ideale vereniging voor de ontwikkeling van talent en het klaarstomen van toppers!

Bij eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u e-mailen naar toproeien@skoll.nl of telefonisch contact opnemen.

Het Karlijn Keijzer Damesfonds

Skøll heeft een jarenlange traditie van een sterke damessectie. We zijn sinds jaar en dag prominent vertegenwoordigd bij de eerste-, tweede-, en ouderejaars en de Olympische Spelen. Het Karlijn Keijzer Damesfonds ondersteunt het damesroeien op Skøll en is een eerbetoon aan Karlijn Keijzer, die in de zomer van 2014 om het leven kwam bij de MH17-ramp.

Karlijn was een gedreven roeier. Ze roeide in 2007 op het WK junioren en in de drie jaren daarna in de middengroep op Skøll. In 2010 behaalde zij meer dan verdiend haar SA-status. In 2011 vertrok Karlijn naar Indiana University om daar een jaar te roeien en te starten met haar PhD-scheikunde. Karlijn heeft zich jarenlang vol passie ingezet voor hard roeien op Skøll en ze wist iedereen met haar enthousiasme aan te steken. Wij willen niets liever dan dat in haar naam te blijven doen.

Wat is het doel?

Het hoofddoel van het fonds is om in oktober van het Olympisch jaar met de beste 8 dames + stuur van Skøll naar de Head of the Charles in Boston te gaan; een ontzettend gave kans om – net zoals Karlijn –  in Amerika te roeien. Daarnaast streven we ernaar om voor alle wedstrijd dames van Skøll financiële ondersteuning te bieden voor bijvoorbeeld een trainingskamp of buitenlandse wedstrijd zoals de Henley Royal Regatta in Engeland. 

Ervaringen tot nu toe

In oktober 2016 is de eerste voltallige Skøll Damesacht naar Boston afgereisd. Met in ons achterhoofd het doel om beginnende roeiers te laten leren van de ervaren roeiers, zaten er zowel Olympiërs als eerstejaars roeiers in de acht. Een van deze eerstejaars wist in de volgende Olympische cyclus zelf een uitzending te verdienen voor Tokyo.

Omdat we in 2021 niet naar Amerika konden reizen, startte de Damesacht de Baselhead. Een wedstrijd van 6,4 kilometer waarbij de eerste helft tegen de stroom in geroeid wordt, en de tweede helft, na een spectaculaire keerboei, met de stroom mee. Ook dit jaar was de ploeg een combinatie van toproeiers en eerstejaars.

Na de Olympische Spelen in Parijs van deze zomer gaan we weer met een acht naar Boston! Dit jaar valt de Head of the Charles vrijdag 18 t/m zondag 20 oktober. Daar hebben we natuurlijk geld voor nodig. 

Hoe kun je bijdragen?

Elk jaar op het damesdiner in december kan je het donatieformulier invullen. Je kan doneren via een betaalverzoek, eenmalige of maandelijkse overboekingen. Het rekeningnummer staat onderaan deze pagina. Sinds januari 2021 zijn wij een stichting, en komen alle donaties op de bijbehorende rekening terecht. 

En verder?

Op meerdere momenten in het jaar zullen we je op de hoogte houden van de acties van het fonds. We zetten ons samen met de roeiers in om voldoende support bijeen te krijgen opdat het damesroeien van Skøll kan blijven floreren. Samen brengen we het damesroeien op Skøll naar een nóg hoger plan!

Voor Karlijn, Skøll en ’t erevlot!

Sportieve groet, 

Marjolijn Hulsbos (voorzitter)
Lia Witteveen (secretaris)
Evelien Stevenson (penningmeester)

Info: damesfonds@skoll.nl

Rekeningnummer: NL24RBRB8835453054 tnv Stichting Karlijn Keijzer Damesfonds

Het Oud-Skøll roeifonds

Het Oud-Skøll roeifonds heeft als doel om Skøllies financieel te ondersteunen bij een roeigerelateerde event of prestatie. Denk aan een bijdrage voor een uitzending naar een internationale wedstrijd, trainingskampen, cursussen, roeitochten, etc. Voorwaarde is dat het de roei prestaties van Skøll bevordert of Skøll positieve aandacht bezorgd.

Aanvragen moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • Ingediend door een Skøllie en bestemd voor een Skøllie of een ploeg/team/groep van Skøllies.
 • Plan moet ervoor zorgen dat Skøll roeiend op de kaart wordt gezet.
 • Bijdrage vanuit het fonds zijn voor kosten die niet binnen de reguliere Skøll begroting vallen of binnen de normale kosten van een jaar wedstrijd/competitie roeien op Skøll.
 • Voor deze aanvraag is en wordt er geen aanspraak gedaan op een bijdrage uit andere roeifondsen (bijv. Fonds Toproeien Skøll, etc.)
 • De aanvraag valt niet onder de voorwaarden voor het Fonds Toproeien Skøll: het is niet een fonds voor de toproeiers van Skøll.

Indienen kan door je plan waar je geld voor nodig hebt te pitchen via een mail aan oudskoll@skoll.nl. Zorg dat je beschrijft: wat je gaat doen, met wie je het gaat doen, waarom het goed is voor het roeien op Skøll, en een financiële onderbouwing.

Deze financiële onderbouwing kan zijn voor al gemaakte kosten (bonnetjes/factuur) of nog te maken kosten (begroting/offerte). In het laatste geval wordt een toezegging van Oud-Skøll gedaan voor (een gedeelte van) het begrote bedrag. Verrekening vindt achteraf plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten tot een maximum van het toegezegde bedrag.


Partners