Inloggen

×

Kosten

Er zijn bepaalde kosten verbonden aan het lidmaatschap bij Skøll. De kosten zijn onder te verdelen in contributie en roeibijdrage. De contributie is voor iedereen gelijk. De roeibijdrage hangt af van het niveau waarop je roeit. Eerstejaars worden geacht te roeien en betalen ten minste de competitiebijdrage conform het Roeibijdragereglement.

Introductie lidmaatschap €37,-
Jaarlijkse Contributie €181,42
Contributie lente-leden €75,59
Roeibijdrage Competitie €71,80
Roeibijdrage Club €111,02
Roeibijdrage Wedstrijd €182,98

Voor meer informatie over de indeling van de incasso’s over 2020-2021:

Incasso-jaaroverzicht ’20-’21