In de roeisport vinden we een veilig sportklimaat voor iedereen belangrijk.  Skøll heeft daarom twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld: Hilde Schwantje en Tom van der Velpen. Zij zijn de onafhankelijke vertrouwenscontactpersonen van én voor (leden van) Skøll en het eerste aanspreekpunt in geval van incidenten. Hiernaast is NOC*NSF ook een samenwerking aangegaan met Centrum Veilige Sport. Hier kan je veel informatie vinden over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Ook kan je hier altijd contact opnemen als je iets wilt melden of ergens mee zit. 

Als vertrouwenscontactpersoon willen Tom & Hilde bijdragen aan een veilig sport- en verenigingsklimaat op Skøll. De vertrouwenscontactpersoon is een aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij de vereniging en te maken heeft met seksuele intimidatie, ander ongewenst gedrag of andere kwesties waarover hij of zij graag iemand wil spreken. De gesprekken die met de vertrouwenspersoon gevoerd worden zullen volstrekt vertrouwelijk behandeld worden. Wel zal er altijd een (anonieme) rapportage gedaan worden aan het Skøll-bestuur zodat zij weten wat er speelt binnen de vereniging. De reden hiervoor is dat het bestuur op deze manier, samen met de vertrouwenscontactpersonen, kan nadenken over preventieve activiteiten ter voorkoming van dergelijke gebeurtenissen in de toekomst. 

Hilde Schwantje werd in HIC 2009 lid van Skøll. Na drie jaar te hebben geroeid, gecoacht en gestuurd, en commissiewerk te hebben gedaan was zij in 2012/2013 onderdeel van SB’13 en werd zij het jaar erna Commissaris Sociëteit van Bestuur’14. Na haar bestuursjaar is ze nog een jaar lid geweest waarin ze de talenten-8 heeft gecoacht en voorzitter is geweest van de Head & Heinekencommissie. Als actief lid (tot 2015) en oud bestuurslid van Skøll kent zij dan ook de ins en outs van (roeien op) Skøll. 

Tom van der Velpen werd in de LIC 2010 lid van Skøll. Hij rolde meteen het competitieroeien in en deed commissiewerk bij de LIC, Compocie en vele jaren voor de Holland Beker. Hij is altijd betrokken gebleven bij de vereniging en lid van oud-Skøll. In het dagelijks leven is Tom maatschappelijk werker en hij neemt graag zijn werkervaring mee naar zijn functie als vertrouwenspersoon.   

Taken van de vertrouwenscontactpersoon:

  • Eerste opvang; aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag.
  • Indien nodig/gewenst kan de klager, beschuldigde, of vereniging doorverwezen worden naar het vertrouwenspunt sport (voor een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur), maar ook naar klacht- of tuchtcommissie van de sportbond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.
  • Ondersteunen en adviseren van Skøll bij preventie activiteiten omtrent ongewenst gedrag.

Wanneer je een kwestie hebt waarvan je twijfelt of deze binnen de rol van de vertrouwenscontactpersoon valt mag je Tom & Hilde altijd bellen. Ook voor vragen omtrent hun rol als vertrouwenscontactpersoon kunnen ze benaderd worden.

Tom & Hilde zijn te bereiken via: vcp@skoll.nl of telefonisch op 06-81405711 (Tom) en 06-28341416 (Hilde). Een berichtje sturen via WhatsApp naar dit mobiel nummer kan ook.

Bij afwezigheid of spoed kan ook gebeld worden op 0900–2025590 (vertrouwenspunt voor de sport). 

Tom van Velpen

06-81405711

Hilde Schwantje

Hilde is momenteel met zwangerschapsverlof,

gelieve contact met Tom op te nemen.

Partners